Medwork Groep voert de verzuimcontrole op de BES-eilanden uit

Medwork Caribbean N.V. (Aruba) en Corporate Health Solutions B.V. (Bonaire, Caribisch Nederland) hebben onlangs de ziektecontrole op de BES-eilanden, Bonaire, Saba en Sint Eustatius op zich genomen. 

Sinds het begin van 2017 heeft de Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-heid middels de Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Bonaire de werkzaamheden van de Controlerend Geneesheer op de eilanden Saba en Sint Eustatius uitbesteed aan de artsen en arbo-verpleegkundigen van de Medwork Groep. Sinds juni 2017  is de ziektecontrole op Bonaire ook in handen gegeven van de Medwork Groep.

Op Saba en Sint Eustatius verzorgen onze arbo-verpleegkundigen de ziektecontrole. Dat doen zij onder de supervisie van een bedrijfsarts en gebruikmakend van het door Medwork ontwikkelde verzuimregistratie en verzuim management software programma SiLA. Deze verzuim programma is een ‘cloud’ software waarbij alle artsen en arbo-verpleegkundigen op zijn aangesloten en mee werken ongeacht waar hun fysieke werkplek is. 

Op Bonaire wordt de ziektecontrole uitgevoerd door een BIG geregistreerde bedrijfsarts van de Medwork Groep en wordt daarbij ondersteund door de arts-collega’s op Aruba.  Ook hier wordt het SiLA programma ingezet. SiLA ondersteund geautomatiseerd en digitaal het volledige proces van fysieke aanmelding van de werknemer, de registratie, de fysieke beoordeling door de arts, de diagnose (reden van het verzuim) en de terugkoppeling aan de werkgever en werknemer middels rapportages.

Om de ‘outsourcing’ opdrachten te kunnen verkrijgen heeft de Medwork Groep moeten aantonen onafhankelijk en professioneel te kunnen werken conform de strenge Nederlandse Richtlijnen, adequate deskundigheid te bezitten op het gebied van verzuim management en arbo en daarbij de beschikking te hebben over software tools waarbij de gegevens zijn beveiligd.  

Met deze ‘outsourcing’ opdrachten heeft het Arubaanse Medwork aangetoond een betrouwbaar en deskundig partner te zijn voor de Nederlandse overheid. 

Het Medwork Team, 24 juli 2017